Ảnh đại diện võ (ZP5216)
Hiếu Hiền ***
26/02/1990
0937699***
Tp Hồ Chí Minh
hieuhie***@gmail.com
Nữ
Tân Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

11
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết