Ảnh đại diện Dương (ZP8163)
Vũ Nguyễn *** Dương
29/04/1992
0907119***
Tp Hồ Chí Minh
bachduongv***@gmail.com
Nữ
*** Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Trợ lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết