Ảnh đại diện Nhi (ZP8626)
Nguyễn Thị *** Nhi
10/04/1993
0396404***
Tp Hồ Chí Minh
hongnhi.h***@gmail.com
Nữ
*** Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết