Ảnh đại diện Bích (ZP8737)
Chử *** Bích
02/08/1990
0971450***
Hà Nội
bich06***@gmail.com
Nữ
Thôn ***, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Cao đẳng
Đã có gia đình
Thư ký
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết