Ảnh đại diện Trâm (ZP8915)
Dương *** Trâm
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng nhóm / ban
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp