Ảnh đại diện Trâm (ZP8915)
Dương *** Trâm
25/10/1989
0798411***
Tp Hồ Chí Minh
duongkimt***@gmail.com
Nữ
đường số ***, phường Bình An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Trên đại học
Độc thân
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
1.300 USD
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết