Ảnh đại diện Trúc (ZP9189)
Lê Thị *** Trúc
07/05/1982
0908661***
Tp Hồ Chí Minh
ltxt***@yahoo.com
Nữ
*** Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

14
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết