Ảnh đại diện Thu (ZQ0176)
Nguyễn Thị *** Thu
Thông tin nghề nghiệp

Thư ký
Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp