Ảnh đại diện Phương (ZQ0488)
Nguyễn Thị Thu Phương
26/06/1993
0336703***
Tp Hồ Chí Minh
phuonglit***@gmail.com
Nữ
Tân bình, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết