Ảnh đại diện Yến (ZQ1065)
Nguyễn *** Yến
03/07/1989
0949593***
Hà Nội
haiyen3***@gmail.com
Nữ
*** Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết