Ảnh đại diện Quỳnh (ZQ1568)
Nguyễn Thị *** Quỳnh
05/07/1997
0765546***
Hà Nội
Quynhnguyen5***@gmail.com
Nữ
*** Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết