Ảnh đại diện Trang (ZQ2831)
Lê Thị Trang
28/06/1996
0707150***
Hải Phòng
letrang141***@gmail.com
Nữ
Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân,Hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Thư ký
Hải Phòng
9 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết