Ảnh đại diện Hạ (ZQ3054)
Nguyễn Vũ *** Hạ
04/04/1991
0392295***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenvuho***@gmail.com
Nữ
*** Đường số 2, Quận Bình Tân, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết