Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Quỳnh (ZQ4801)
Trần Thị Như Quỳnh
20/07/2001
0916903***
Tp Hồ Chí Minh
quynhsin***@gmail.com
Nữ
Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2019 đến 2019: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại FPT TELECOME (có người hướng dẫn)
Social Media & Crisis Management Department
• Planning, managing and implementing communication campaigns
• Creating messages, script ideas, media content for campaigns of FPT company

Từ 2019 đến 2023: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Communication Department of HCM Communist Youth Union of the HCMC University of Law
Leadership · Project Planning · Presentation Skills
Kỹ năng

- Legal Research
- Presentation skills
- Analytical Skills
- Leadership
- Project Planning
- Problem Solving
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Trung cấp)
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật