Ảnh đại diện Thuyên (ZQ5940)
Nguyễn *** Thuyên
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp