Ảnh đại diện Trang (ZQ6158)
Nguyễn *** Trang
12/07/1993
0973439***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
thutrangliverfore***@yahoo.com
Nữ
***, đường 10, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
9 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết