Ảnh đại diện Hà (ZQ8567)
Đoàn ***
02/08/1994
0982895***
Thái Nguyên
doanthuha***@gmail.com
Nữ
Phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Thái Nguyên
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết