Ảnh đại diện Giang (ZQ8663)
Đàm Thị *** Giang
18/02/1996
0368506***
Tp Hồ Chí Minh, Gia Lai
Huonggiang14***@gmail.com
Nữ
***, Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Gia Lai
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết