Ảnh đại diện Hạnh (ZQ9617)
Trần *** Hạnh
03/07/1997
0352116***
Hà Nội
tranhonghanh5***@gmail.com
Nữ
số ***, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
3 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết