Ảnh đại diện Vân (ZR0546)
Nguyễn Thị *** Vân
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp