Ảnh đại diện Thoa (ZR0620)
Lê Thi *** Thoa
18/02/1994
0979727***
Tp Hồ Chí Minh
lethoa180***@gmail.com
Nữ
*** Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết