Ảnh đại diện Hạnh (ZR3100)
Đinh Ngọc *** Hạnh
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật