Ảnh đại diện Lan (ZR3595)
Nguyễn Thị *** Lan
26/02/1996
0965894***
Lâm Đồng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nttlan.hcmu***@gmail.com
Nữ
*** Định An xã Hiệp An huyện Đức Trọng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Lâm Đồng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết