Ảnh đại diện Thư (ZR4260)
Nguyễn Khoa Anh Thư
28/06/2001
0969886***
Hà Nội
nkat2***@gmail.com
Nữ
Tòa D Vinaconex ***, Đại Kim
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
3 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết