Ảnh đại diện Châu (ZR4303)
Nguyễn Thị *** Châu
11/07/1999
0972113***
Hà Nội
nguyenthiminhchau.***@gmail.com
Nữ
Số *** hẻm 6/30/18 Phố Đội Nhân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Trung học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
1 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết