Ảnh đại diện Tiên (ZR5198)
Nguyễn Hồ *** Tiên
01/06/1997
0974889***
Tp Hồ Chí Minh
tiennguyen0***@gmail.com
Nữ
*** LÔ F hẻm 237 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết