Ảnh đại diện Lý (ZR5271)
Nguyễn Thị Hải Lý
29/06/1999
0949163***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenhaily***@gmail.com
Nữ
*** Trần Bá Giao, Phường 5, Gò Vấp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết