Ảnh đại diện Xuân (ZR5332)
Bùi Thị *** Xuân
26/02/1995
0785453***
Tp Hồ Chí Minh
buithithuxuan2***@gmail.com
Nữ
*** tỉnh lộ 10 phường Tân tạo quận Bình Tân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Dịch vụ pháp lý
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết