Ảnh đại diện Quỳnh (ZR5350)
Tống *** Quỳnh
02/08/1988
0986992***
Quảng Ninh
tongminhquyn***@gmail.com
Nữ
Tổ *** Khu 3A, Phường Giếng Đáy - Hạ Long
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Quảng Ninh
5,5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết