Ảnh đại diện Trang (ZR5655)
Trần Thị *** Trang
09/04/1987
0907486***
Tp Hồ Chí Minh
thutrang16***@yahoo.com
Nữ
***, Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Đã có gia đình
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết