Ảnh đại diện Phụng (ZR6153)
Chiêm *** Phụng
01/07/1997
0834085***
Tp Hồ Chí Minh
chiemtieuph***@gmail.com
Nữ
*** đường số 138, phường Tân Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết