Ảnh đại diện Lan (ZR6406)
Lê Thị Lan
28/06/1983
0981805***
Tp Hồ Chí Minh
minhlan.bdschaul***@gmail.com
Nữ
*** khu phố trường lưu long trường quận 9 tphcm
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết