Ảnh đại diện Trâm (ZR7139)
Mai Thị *** Trâm
01/07/1990
0909894***
Tp Hồ Chí Minh
maithingoc.t***@gmail.com
Nữ
*** Tổ 7, Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết