Ảnh đại diện Ngọc (ZR7876)
Trần *** Ngọc
12/07/1995
0934552***
Tp Hồ Chí Minh
ngoctran.u***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Công Hoan, phường 7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết