Ảnh đại diện Nguyệt (ZR9155)
Bùi Thị *** Nguyệt
24/06/1998
0987042***
Bình Phước
anguyet***@gmail.com
Nữ
Ấp ***, xã Đồng Tiến
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Phước
8 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết