Ảnh đại diện Giang (ZS1461)
Đỗ Thị *** Giang
26/02/1997
0332269***
Hà Nội
giangchi2***@gmail.com
Nữ
Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
2 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết