Ảnh đại diện Uyên (ZS2736)
Thái Thị *** Uyên
08/04/1994
0363588***
Hà Nội
thaiuyen***@gmail.com
Nữ
Quất Động, Thường Tín, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết