Ảnh đại diện Thảo (ZS2790)
Nguyễn Hoàng *** Thảo
01/08/1997
0969724***
Cần Thơ
trieutha***@gmail.com
Nữ
*** Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Cần Thơ
5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết