Ảnh đại diện Trang (ZS3813)
Tran Thi *** Trang
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
5 triệu
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp