Ảnh đại diện Vinh (ZS5041)
Phan *** Vinh
02/04/1999
0362814***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
pevinh1***@gmail.com
Nữ
Quận ***,Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết