Ảnh đại diện Giang (ZS6238)
Nguyễn *** Giang
30/03/1997
0966587***
Hà Nội
nguyenthuygiang***@gmail.com
Nữ
Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết