Ảnh đại diện Phúc (ZS7096)
Nguyễn Thị Phúc
28/06/1999
0965846***
Hà Nội
nguyenthiphuc.***@gmail.com
Nữ
Ngõ *** đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết