Ảnh đại diện Bích (ZS7243)
Phan *** Bích
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng nhóm / ban
Hà Nội, Nghệ An, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp