Ảnh đại diện Bích (ZS7243)
Phan *** Bích
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng nhóm / ban
Hà Nội, Nghệ An, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

Chưa cập nhật
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật