Ảnh đại diện Huệ (ZS7867)
Lê Thị *** Huệ
25/02/1995
0965471***
Hà Nội
lethikimhue***@gmail.com
Nữ
Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết