Ảnh đại diện Sáng (ZS8803)
Phạm Thị Ánh Sáng
26/06/2000
0389124***
Tp Hồ Chí Minh
Sangpham26062***@gmail.com
Nữ
*** Điện Biên Phủ, phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
3 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết