Ảnh đại diện Lượng (ZS9991)
Man Thị *** Lượng
08/04/1997
0708100***
Tp Hồ Chí Minh
manthihuynhlu***@gmail.com
Nữ
*** Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết