Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Hoài
Nguyễn Đặng *** Hoài
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2016 đến 2017: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty TNHH Phần mềm FPT
Từ 2018 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận
Từ 2018 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty CPTM Pyrovia chi nhánh miền Nam
Kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức;
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kỹ năng làm việc theo nhóm;
- Kỹ năng liên quan chuyên môn;
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng;
- Khả năng nắm bắt công việc, nghiên cứu tài liệu.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật học từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Doanh nghiệp)
Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài
- Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt
- Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt
- Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848