Ảnh đại diện Hà (ZT5921)
***
01/07/1992
0368008***
Khánh Hòa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ngocha52kttm1***@gmail.com
Nữ
Lê Hồng Phong
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Khánh Hòa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
12 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết