Ảnh đại diện Đan (ZU0520)
Nguyễn Thị *** Đan
23/05/1997
0937758***
Tp Hồ Chí Minh
chieudan2***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết