Ảnh đại diện Hằng (ZU1574)
Nguyễn Thị *** Hằng
03/07/1997
0969532***
Tp Hồ Chí Minh
ntkhlaw030***@gmail.com
Nữ
Đường số ***, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết