Ảnh đại diện Diệp (ZU2978)
Trần *** Diệp
02/08/1985
0983445***
Tp Hồ Chí Minh
diepdieptra***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Thiện Thuật, P.24
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Độc thân
Khác
Tp Hồ Chí Minh
25 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết